τηλέφωνο
210 9336 570

Ηλεκτρονική πληρωμή

Από τον υπολογιστή ή το tablet σας, από το κινητό σας τηλέφωνο ή μέσα στο κατάστημά μας, ακόμα και τηλεφωνικά με τη βοήθεια εκπροσώπου μας, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Alpha e-Commerce απλουστεύουν τη διαδικασία και ελαχιστοποιούν τον χρόνο των συναλλαγών σας. Συμπληρώστε το ποσό που θέλετε να καταβάλλετε και στείλτε την αντίστοιχη φόρμα πληρωμής.

Ελεύθερη και ασφαλής ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του συστήματος της AlphaBank. Δέχεται πιστωτικές κάρτες VISA, MAESTRO, DINERS, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

EUR